“A liberdade e a paz
que a alma precisa ter” ☮
3
4
18
0
0
8
0
7
18480
111983
< /html>